• Όλα
  • Επισκευές
  • Κατασκευές

Στα όργανα που βλέπουμε, δώσαμε όλο το μεράκι μας και την ψυχή μας για το καλύτερο αποτέλεσμα…

Ολική επισκευή συλλεκτικού τζουρά με μεράκι, από την αρχή μέχρι τα βερνίκια λόγω μεγάλης διάβρωσης…

Ανακατασκευή κιθάρας ηλεκτρικής Gibson, από την αρχή λόγω μεγάλης διάβρωσης με μεράκι…

Στα όργανα που βλέπουμε, δώσαμε όλο το μεράκι μας και την ψυχή μας για το καλύτερο αποτέλεσμα…

Με παραδοσιακά παλιά ξύλα, για απίστευτο ήχο και ζεστές μεσαίες συχνότητες για άριστο αποτέλεσμα…