Ολική επισκευή συλλεκτικού τζουρά με μεράκι, από την αρχή μέχρι τα βερνίκια λόγω μεγάλης διάβρωσης…